Försäljning

Auktionsdatum :
2017-02-15
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0009580178
Förfall :
2017-05-17
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
9 405
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,25
Antal bud :
22
Antal acc bud :
20
Snittränta :
-0,6735(100,167)
Lägsta ränta :
-0,7400(100,183)
Högsta ränta :
-0,6610(100,164)
% of Eq Price Lvl :
75,61