Försäljning

Auktionsdatum :
2017-03-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0009664501
Förfall :
2017-09-20
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
13 383
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,78
Antal bud :
34
Antal acc bud :
21
Snittränta :
-0,6599(100,370)
Lägsta ränta :
-0,6810(100,382)
Högsta ränta :
-0,6420(100,360)
% of Eq Price Lvl :
17,70