Försäljning

Auktionsdatum :
2017-01-18
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0009496060
Förfall :
2017-04-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
13 581
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,36
Antal bud :
26
Antal acc bud :
24
Snittränta :
-0,7747(100,192)
Lägsta ränta :
-0,8900(100,221)
Högsta ränta :
-0,7630(100,189)
% of Eq Price Lvl :
54,00