Försäljning

Auktionsdatum :
2016-03-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 665
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,33
Antal bud :
11
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-1,3400(161,506)
Lägsta ränta :
-1,3400(161,506)
Högsta ränta :
-1,3400(161,506)
% of Eq Price Lvl :
83,33