Försäljning

Auktionsdatum :
2016-02-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 038
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,04
Antal bud :
36
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-0,6578(108,440)
Lägsta ränta :
-0,6750(108,633)
Högsta ränta :
-0,6460(108,309)
% of Eq Price Lvl :
51,16