Försäljning

Auktionsdatum :
2016-05-20
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
7 711
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,86
Antal bud :
34
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,7094(106,334)
Lägsta ränta :
-1,7210(106,371)
Högsta ränta :
-1,7070(106,326)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-05-20
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 992
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :