Försäljning

Auktionsdatum :
2016-12-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 470
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,94
Antal bud :
19
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-2,0976(106,959)
Lägsta ränta :
-2,1210(107,022)
Högsta ränta :
-2,0850(106,925)
% of Eq Price Lvl :
100,00