Försäljning

Auktionsdatum :
2016-11-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
695
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,39
Antal bud :
9
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-1,2907(115,527)
Lägsta ränta :
-1,3000(115,631)
Högsta ränta :
-1,2750(115,353)
% of Eq Price Lvl :
24,00