Försäljning

Auktionsdatum :
2016-11-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
845
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
3,38
Antal bud :
11
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-0,5046(112,348)
Lägsta ränta :
-0,5070(112,390)
Högsta ränta :
-0,5021(112,305)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-11-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 300
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,60
Antal bud :
15
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,1632(114,151)
Lägsta ränta :
-1,1660(114,182)
Högsta ränta :
-1,1621(114,139)
% of Eq Price Lvl :
87,50