Försäljning

Auktionsdatum :
2016-09-29
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
690
Emitterat institutioner:
690
Teckningskvot :
0,92
Antal bud :
15
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-1,4593(123,865)
Lägsta ränta :
-1,4750(124,031)
Högsta ränta :
-1,4460(123,725)
% of Eq Price Lvl :
100,00