Försäljning

Auktionsdatum :
2016-09-29
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
175
Emitterat institutioner:
165
Teckningskvot :
0,70
Antal bud :
9
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,7218(116,281)
Lägsta ränta :
-0,7450(116,704)
Högsta ränta :
-0,7100(116,067)
% of Eq Price Lvl :
100,00