Försäljning

Auktionsdatum :
2016-08-18
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
300
Total budvolym :
370
Emitterat institutioner:
300
Teckningskvot :
1,23
Antal bud :
10
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-0,9025(119,656)
Lägsta ränta :
-0,9260(120,101)
Högsta ränta :
-0,8800(119,232)
% of Eq Price Lvl :
41,67

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-08-18
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
700
Total budvolym :
1 690
Emitterat institutioner:
700
Teckningskvot :
2,41
Antal bud :
20
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-1,5444(124,997)
Lägsta ränta :
-1,5480(125,036)
Högsta ränta :
-1,5411(124,961)
% of Eq Price Lvl :
50,00