Försäljning

Auktionsdatum :
2016-11-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 445
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,96
Antal bud :
20
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-0,1171(120,102)
Lägsta ränta :
-0,1240(120,145)
Högsta ränta :
-0,1160(120,095)
% of Eq Price Lvl :
70,00