Försäljning

Auktionsdatum :
2016-11-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
5 025
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,35
Antal bud :
15
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-0,7471(111,924)
Lägsta ränta :
-0,7510(111,934)
Högsta ränta :
-0,7450(111,918)
% of Eq Price Lvl :
100,00