Försäljning

Auktionsdatum :
2016-11-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
3 880
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,59
Antal bud :
21
Antal acc bud :
14
Snittränta :
0,2402(107,515)
Lägsta ränta :
0,2350(107,569)
Högsta ränta :
0,2450(107,466)
% of Eq Price Lvl :
4,09