Försäljning

Auktionsdatum :
2016-09-07
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
9 200
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,63
Antal bud :
40
Antal acc bud :
22
Snittränta :
0,1378(108,706)
Lägsta ränta :
0,1250(108,841)
Högsta ränta :
0,1420(108,661)
% of Eq Price Lvl :
87,50