Försäljning

Auktionsdatum :
2016-10-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
7 090
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,03
Antal bud :
30
Antal acc bud :
17
Snittränta :
0,2378(107,595)
Lägsta ränta :
0,2340(107,635)
Högsta ränta :
0,2440(107,531)
% of Eq Price Lvl :
18,33