Försäljning

Auktionsdatum :
2016-08-10
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
5 675
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,27
Antal bud :
27
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,1270(123,130)
Lägsta ränta :
-0,1270(123,130)
Högsta ränta :
-0,1270(123,130)
% of Eq Price Lvl :
100,00