Försäljning

Auktionsdatum :
2016-08-10
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1053
ISINkod :
SE0002829192
Kupong % :
3,500
Förfall :
2039-03-30
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 895
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,90
Antal bud :
38
Antal acc bud :
12
Snittränta :
0,9273(152,303)
Lägsta ränta :
0,9200(152,495)
Högsta ränta :
0,9300(152,232)
% of Eq Price Lvl :
89,47