Försäljning

Auktionsdatum :
2016-11-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0009268444
Förfall :
2017-02-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
24 874
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,49
Antal bud :
43
Antal acc bud :
25
Snittränta :
-0,8427(100,192)
Lägsta ränta :
-0,8700(100,199)
Högsta ränta :
-0,8300(100,189)
% of Eq Price Lvl :
20,41