Försäljning

Auktionsdatum :
2016-11-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0009268444
Förfall :
2017-02-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
20 810
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,08
Antal bud :
50
Antal acc bud :
27
Snittränta :
-0,8189(100,219)
Lägsta ränta :
-0,8340(100,223)
Högsta ränta :
-0,8110(100,217)
% of Eq Price Lvl :
20,00