Försäljning

Auktionsdatum :
2016-09-28
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008964456
Förfall :
2017-03-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 185
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,04
Antal bud :
27
Antal acc bud :
19
Snittränta :
-0,7722(100,357)
Lägsta ränta :
-0,8200(100,380)
Högsta ränta :
-0,7510(100,348)
% of Eq Price Lvl :
25,68

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-09-28
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008405898
Förfall :
2016-12-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 815
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,16
Antal bud :
17
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,7976(100,182)
Lägsta ränta :
-0,8200(100,187)
Högsta ränta :
-0,7815(100,178)
% of Eq Price Lvl :
63,50