Försäljning

Auktionsdatum :
2016-08-31
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008405898
Förfall :
2016-12-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 323
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,26
Antal bud :
23
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-0,8002(100,245)
Lägsta ränta :
-0,8200(100,251)
Högsta ränta :
-0,7880(100,241)
% of Eq Price Lvl :
90,80