Försäljning

Auktionsdatum :
2016-12-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0009346273
Förfall :
2017-06-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
23 984
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,40
Antal bud :
55
Antal acc bud :
29
Snittränta :
-0,8716(100,472)
Lägsta ränta :
-0,8960(100,485)
Högsta ränta :
-0,8530(100,462)
% of Eq Price Lvl :
4,40