Försäljning

Auktionsdatum :
2016-12-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0009346273
Förfall :
2017-06-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
4 885
Emitterat institutioner:
4 385
Teckningskvot :
0,98
Antal bud :
28
Antal acc bud :
27
Snittränta :
-0,9176(100,461)
Lägsta ränta :
-1,0200(100,513)
Högsta ränta :
-0,8800(100,442)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-12-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008964456
Förfall :
2017-03-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 371
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,87
Antal bud :
30
Antal acc bud :
20
Snittränta :
-0,9506(100,217)
Lägsta ränta :
-1,0000(100,228)
Högsta ränta :
-0,9300(100,212)
% of Eq Price Lvl :
66,02