Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-25
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
6 539
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,87
Antal bud :
53
Antal acc bud :
27
Snittränta :
-0,8651(110,581)
Lägsta ränta :
-0,8750(110,692)
Högsta ränta :
-0,8590(110,513)
% of Eq Price Lvl :
54,59

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-25
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 012
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :