Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-27
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
12 895
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,68
Antal bud :
38
Antal acc bud :
10
Snittränta :
0,9281(100,717)
Lägsta ränta :
0,9175(100,824)
Högsta ränta :
0,9290(100,708)
% of Eq Price Lvl :
42,25