Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-27
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1053
ISINkod :
SE0002829192
Kupong % :
3,500
Förfall :
2039-03-30
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 763
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,53
Antal bud :
29
Antal acc bud :
6
Snittränta :
1,8636(130,296)
Lägsta ränta :
1,8580(130,418)
Högsta ränta :
1,8700(130,156)
% of Eq Price Lvl :
46,00