Försäljning

Auktionsdatum :
2016-03-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 625
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,31
Antal bud :
19
Antal acc bud :
3
Snittränta :
0,3326(108,765)
Lägsta ränta :
0,3300(108,786)
Högsta ränta :
0,3330(108,762)
% of Eq Price Lvl :
86,25