Försäljning

Auktionsdatum :
2016-03-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
9 650
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
4,83
Antal bud :
49
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,7800(102,232)
Lägsta ränta :
0,7800(102,232)
Högsta ränta :
0,7800(102,232)
% of Eq Price Lvl :
100,00