Försäljning

Auktionsdatum :
2016-06-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
6 690
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,35
Antal bud :
16
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,0110(120,986)
Lägsta ränta :
-0,0110(120,986)
Högsta ränta :
-0,0110(120,986)
% of Eq Price Lvl :
100,00