Försäljning

Auktionsdatum :
2016-06-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
8 425
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
4,21
Antal bud :
28
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,3490(118,863)
Lägsta ränta :
0,3490(118,863)
Högsta ränta :
0,3490(118,863)
% of Eq Price Lvl :
100,00