Försäljning

Auktionsdatum :
2016-05-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
3 550
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,78
Antal bud :
12
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-0,2117(123,855)
Lägsta ränta :
-0,2150(123,872)
Högsta ränta :
-0,2110(123,851)
% of Eq Price Lvl :
62,75