Försäljning

Auktionsdatum :
2016-01-20
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
10 279
Emitterat institutioner:
4 000
Teckningskvot :
2,57
Antal bud :
40
Antal acc bud :
16
Snittränta :
0,9784(100,220)
Lägsta ränta :
0,9690(100,316)
Högsta ränta :
0,9800(100,203)
% of Eq Price Lvl :
98,92