Försäljning

Auktionsdatum :
2016-06-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
11 430
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,27
Antal bud :
17
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,5848(113,240)
Lägsta ränta :
-0,5875(113,248)
Högsta ränta :
-0,5810(113,229)
% of Eq Price Lvl :
14,91