Försäljning

Auktionsdatum :
2016-05-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008320790
Förfall :
2016-08-17
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
24 007
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
1,92
Antal bud :
41
Antal acc bud :
25
Snittränta :
-0,6272(100,180)
Lägsta ränta :
-0,6700(100,192)
Högsta ränta :
-0,6200(100,178)
% of Eq Price Lvl :
63,92