Försäljning

Auktionsdatum :
2016-01-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007783329
Förfall :
2016-06-15
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
13 477
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,80
Antal bud :
20
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,4727(100,200)
Lägsta ränta :
-0,4850(100,205)
Högsta ränta :
-0,4630(100,196)
% of Eq Price Lvl :
8,92