Försäljning

Auktionsdatum :
2016-01-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007783329
Förfall :
2016-06-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
8 259
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,65
Antal bud :
19
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-0,4736(100,182)
Lägsta ränta :
-0,5000(100,192)
Högsta ränta :
-0,4670(100,179)
% of Eq Price Lvl :
54,10

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-01-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007871769
Förfall :
2016-04-20
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
15 695
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
1,26
Antal bud :
37
Antal acc bud :
32
Snittränta :
-0,4758(100,109)
Lägsta ränta :
-0,5010(100,114)
Högsta ränta :
-0,4600(100,105)
% of Eq Price Lvl :
73,39