Försäljning

Auktionsdatum :
2015-12-04
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
8 895
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
2,97
Antal bud :
28
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-1,4013(105,670)
Lägsta ränta :
-1,4030(105,676)
Högsta ränta :
-1,4010(105,669)
% of Eq Price Lvl :
78,90