Försäljning

Auktionsdatum :
2015-12-03
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
300
Total budvolym :
1 185
Emitterat institutioner:
300
Teckningskvot :
3,95
Antal bud :
19
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,0255(103,593)
Lägsta ränta :
-0,0300(103,669)
Högsta ränta :
-0,0250(103,585)
% of Eq Price Lvl :
81,82

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-12-03
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
700
Total budvolym :
2 360
Emitterat institutioner:
700
Teckningskvot :
3,37
Antal bud :
31
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-0,7067(116,767)
Lägsta ränta :
-0,7200(116,910)
Högsta ränta :
-0,6950(116,642)
% of Eq Price Lvl :
31,25