Försäljning

Auktionsdatum :
2015-12-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007439237
Förfall :
2016-03-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
18 665
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,87
Antal bud :
38
Antal acc bud :
18
Snittränta :
-0,4790(100,137)
Lägsta ränta :
-0,5000(100,143)
Högsta ränta :
-0,4700(100,135)
% of Eq Price Lvl :
74,84