Försäljning

Auktionsdatum :
2015-12-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007783329
Förfall :
2016-06-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
18 525
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,85
Antal bud :
36
Antal acc bud :
20
Snittränta :
-0,4829(100,261)
Lägsta ränta :
-0,5000(100,270)
Högsta ränta :
-0,4700(100,254)
% of Eq Price Lvl :
46,33