Försäljning

Auktionsdatum :
2015-11-18
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007698154
Förfall :
2016-02-17
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
18 375
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
1,23
Antal bud :
38
Antal acc bud :
33
Snittränta :
-0,4160(100,103)
Lägsta ränta :
-0,4500(100,111)
Högsta ränta :
-0,3850(100,095)
% of Eq Price Lvl :
36,11