Försäljning

Auktionsdatum :
2015-10-22
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 350
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,70
Antal bud :
14
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,0768(161,820)
Lägsta ränta :
-1,0768(161,820)
Högsta ränta :
-1,0768(161,820)
% of Eq Price Lvl :
100,00