Försäljning

Auktionsdatum :
2015-10-22
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
660
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,32
Antal bud :
19
Antal acc bud :
18
Snittränta :
-0,5882(115,255)
Lägsta ränta :
-0,6115(115,505)
Högsta ränta :
-0,5750(115,114)
% of Eq Price Lvl :
14,29