Försäljning

Auktionsdatum :
2015-10-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007603774
Förfall :
2016-01-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
15 113
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,51
Antal bud :
33
Antal acc bud :
28
Snittränta :
-0,4324(100,107)
Lägsta ränta :
-0,4600(100,114)
Högsta ränta :
-0,4100(100,102)
% of Eq Price Lvl :
27,98