Försäljning

Auktionsdatum :
2015-09-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 250
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,50
Antal bud :
18
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,5578(115,291)
Lägsta ränta :
-0,5626(115,343)
Högsta ränta :
-0,5555(115,266)
% of Eq Price Lvl :
100,00