Försäljning

Auktionsdatum :
2015-11-26
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
18 400
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,68
Antal bud :
31
Antal acc bud :
8
Snittränta :
1,0014(99,985)
Lägsta ränta :
1,0000(100,000)
Högsta ränta :
1,0029(99,970)
% of Eq Price Lvl :
12,40