Försäljning

Auktionsdatum :
2015-11-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 340
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,17
Antal bud :
24
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,8211(115,276)
Lägsta ränta :
0,8150(115,337)
Högsta ränta :
0,8220(115,267)
% of Eq Price Lvl :
82,44