Försäljning

Auktionsdatum :
2015-11-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
7 015
Emitterat institutioner:
4 000
Teckningskvot :
1,75
Antal bud :
32
Antal acc bud :
21
Snittränta :
1,0596(99,386)
Lägsta ränta :
1,0538(99,446)
Högsta ränta :
1,0640(99,341)
% of Eq Price Lvl :
16,00